home

SLUŽBA KARVINÁ, výrobní družstvo, je jedna z prvních, plnÄ› soukromých stavebních firem vzniklých po sametové revoluci ještÄ› v roce 1989 a vzhledem k tehdejším právním možnostem jako rodinná firma pÅ™ijala status výrobního družstva.

Ve svých začátcích se SLUŽBA KARVINÁ, v.d. specializovala zejména na zemní práce. V následujícím období se postupnÄ› rozšiÅ™ovalo profesní zázemí firmy a tím se i doplňoval sortiment nabídky stavebních prací a dodávek.

Nyní patÅ™í SLUŽBA KARVINÁ, v.d. mezi velikostnÄ› stÅ™ední stavební firmy na Karvinsku a její pracovníci jsou v profesích:

 • zedník
 • obkládač
 • instalatér
 • zámečník
 • izolatér
 • klempíÅ™ - pokrývač
 • strojník zemních strojů
 • malíÅ™ natÄ›rač
 • elektrikáÅ™
 • Å™idič
 • a stavební dÄ›lník

Firma nadále provádí zemní práce - zejména liniové stavby pro kabeláže a inženýrské sítÄ›, dále realizuje demoliční práce menšího rozsahu a výstavbu, adaptační a rekonstrukční práce pro průmyslovou, občanskou a bytovou výstavbu.

SLUŽBA KARVINÁ, v.d. rovněž realizuje a nabízí provedení zpevnÄ›ných ploch ze zámkové dlažby, kamenné dlažby bÅ™ehů vodotečí, úpravy, čistÄ›ní a plůtkování melioračních toků a zámečnické a klempíÅ™ské práce ve vlastních dílnách.

Od poloviny roku 2010 SLUŽBA KARVINÁ, v.d. nabízí ubytovací a stravovací služby ve svém *** HOTELU DARKOV v Karviné - DarkovÄ› a rovněž provádí opravy čalounÄ›ného nábytku ve své vlastní dílnÄ›.

SLUŽBA KARVINÁ, v.d. je od roku 2003 držitelem certifikátu ÄŒSN EN ISO 9001:2001 pro realizaci stavebních a rekonstrukčních prací bytové a občanské výstavby.